Wat is Umoja

Umoja is een woord uit Afrika dat is overgewaaid naar allerlei delen in de wereld. Het betekent ‘saamhorigheid’. Umoja staat voor een gemeenschap die samen de problemen waar ze tegenaan loopt, aanpakt. Een gemeenschap die zich verantwoordelijk voelt voor elkaar; in het bijzonder voor wie zwak, ziek en kwetsbaar is.