Aanpak

Deputaten diaconaat (vertegenwoordigd in PDS) zetten zich met de andere partners in om het verlangen naar deze saamhorigheid handen en voeten te geven.
We hebben onze eigen trainers die uw gemeente willen helpen met Umoja aan de slag te gaan, door middel van een training in uw gemeente.
Met de training helpen we u op weg, maar van begin af aan ligt het eigenaarschap bij de plaatselijke gemeente.

Meer informatie? Vraag ernaar via diaconaat@cgk.nl.

Meer lezen? Kijk op www.umojanederland.nl.
Cors Visser schreef in het kader van Umoja het boek ‘De spelende kerk’.