Umoja in Nederland

Ook in Nederland neemt de belangstelling voor dit concept toe. Umoja stimuleert een verlangen naar onderlinge verbondenheid. Saamhorigheid in de gemeente die vanzelfsprekend uitwaaiert naar buiten. Op zich is dat niet nieuw. We kunnen voorbeelden noemen dichtbij en verder weg. Maar deze beweging uit een ander continent wil dit verlangen weer krachtig maken. Saamhorigheid. Verbondenheid met elkaar binnen de kerkelijke gemeente en verder. Onbedoeld en onbewust.

We geloven dat Gods Geest tot grote dingen in staat is. Onafhankelijk van onze acties. Maar we geloven ook dat God mensen erbij inschakelt. Een kernvraag daarbij is: Hoe kun je  kerk zijn met de beide benen in de buurt?