Gevolgen werkloosheid

Verlies van je baan betekent allereerst minder inkomen. Wanneer je werkloos wordt, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Dit is eerst 75% en later 70% van het laatst verdiende inkomen. De duur  is afhankelijk van het ‘arbeidsverleden’. Voor meer informatie zie www.uwv.nl. Over de wijze waarop diakenen kunnen omgaan met financiële problematiek bij gemeenteleden verscheen de Diacoon ‘Als het om de centen gaat’.

N.B. Verlies van werk heeft ook emotionele gevolgen. Het kan worden vergeleken met een rouwproces. Het is goed hiervoor oog te hebben in de omgang met werklozen in de gemeente.