Diacoon

Diacoon werd uitgegeven onder verantwoordelijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en andere diaconaal betrokkenen. Diacoon wilde op het uitgebreide diaconale terrein infomeren en toerusten en daarmee gesprek over diaconale zaken op gang brengen.

Diacoon wordt sinds 2018 niet meer uitgegeven. Het projectenmagazine dat onderdeel was van Diacoon wordt nu als losse uitgave verstrekt. Dit magazine vindt u ook onder downloads.

Reageren op Diacoon? diaconaat@cgk.nl

Archief Diacoon (vanaf 2011)

Bijlagen bij We helpen zo graag!

2017 nr. 4 bijlagen
Lees

Deel je leven

2017 nr. 1 en 2 - Een praktische handreiking over het verbinden van jongeren en diaconaat
Lees

Momenten van bezinning

2016 nr. 4 - De Bijbel open aan het begin van een vergadering
Lees

De ander de naaste

2016 nr. 3 - Visie op diaconaat, de diaken en diaconale gemeente heroverwogen
Lees

Wegwijs in goededoelenland

2016 nr.1
Lees

Back to basics

2015 nr.4 - Terug naar het eigene van het diakenambt
Lees

Samen sta je sterk!

2015 nr. 2 - Over diaconale samenwerking en het diaconaal platform.
Lees

Diaconaat in gebed

2015 nr. 1 - Over bijbellezen en bidden als diaken
Lees

In goede banen

2014 nr.3 - Over beleid en overdracht in de diaconie
Lees

Trouw geven, eerlijk leven

2014 nr.2 - Over ons geef- en leefgedrag
Lees

Bijlage bij Trouw geven, eerlijk leven

2014 nr. 2 bijlage
Lees

Werken aan werk

2014 nr. 1 - Hoe je werkzoekers met raad en daad terzijde staat
Lees

Beroep en bezieling

2013 nr. 2 - Mijn werk en ik
Lees

Als het om de centen gaat

2013 nr. 1 - Brochure over steun bij financiele problemen door de diaconie
Lees

Diaconaat en getuigenis in de wereldwijde samenleving

2012 nr. 5
Lees

Werk en gezin

2012 nr. 3
Lees

Gerechtigheid in veelvoud

2012 nr. 2
Lees

Eerlijk is eerlijk

2012 nr. 1 - Verantwoorde omgang met de mens en Gods schepping
Lees

Handboek voor diakenen

2011 nr. 4
Lees

Wederkerigheid maakt hulpverlening anders

2011 nr. 2
Lees