Handreiking collecte

Corona bracht verandering in de aloude manier van collecteren. De collectezak werd veelal vervangen door een digitale collectevorm. Nu de kerkgebouwen weer volop in gebruik zijn, hebben sommige kerken de collectezak weer opgepakt, andere kerken blijven digitaal collecteren en weer andere kerken zijn zoekende. Deputaten diaconaat bieden graag een handreiking:

Handreiking financiële ondersteuning

Deputaten diaconaat brengen in deze tijd van inflatie en hoge energierekeningen graag onderstaande handreiking opnieuw onder de aandacht.