Over informatie en inspiratie

Diaconaat kent een groot werkveld. Armoede, zorg, eenzaamheid, duurzaamheid zijn een paar voorbeelden van thema’s waar je als diaken mee te maken kunt krijgen.

Op deze pagina is informatie over diverse thema’s te vinden. De informatie is ook beschikbaar in de vorm van nieuwsbrieven en handreikingen die periodiek aan diakenen worden toegestuurd. Daarnaast zijn er diverse boeken beschikbaar en oudere uitgaven van het blad Diacoon.

De informatie wordt regelmatig aangevuld vanuit actuele ontwikkelingen in kerk en samenleving.