Sinds de Watersnoodramp van 1953 geven onze kerken gul en met grote regelmaat voor mensen die te lijden hebben onder allerlei rampen. Het coördineren van deze noodhulp is toevertrouwd aan deputaten diaconaat. Als een ramp zich voordoet doen zij een oproep richting onze kerken om te collecteren. Zij zorgen ook voor de goede besteding van de opbrengst van deze collecte.

Noodhulp Oekraïne

Zoveel mogelijk werken ze samen met lokale kerken in het rampgebied. Als er geen kerk is of daarmee geen contacten zijn, dan werken deputaten samen met christelijke hulporganisaties.

Onze lopende noodhulpprojecten vindt u op de projectenpagina