Diaconaat: aanwezig zijn namens Jezus

Een belangrijk gegeven voor diaconaat is wat we lezen in Matteüs 25, waar Jezus zegt: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.
Dan gaat het om het geven van eten, drinken en kleding aan de kwetsbaren, het zorgen voor de vreemdelingen en het bezoeken van de gevangenen. Diaconaat is dus spontaan en humaan handelen ten bate van mensen in nood die je pad kruisen. Dichtbij en ver weg.

In Nederland

Wat een eenvoudige opdracht lijkt, vraagt wel om bezinning. Hoe ben je aanwezig namens Jezus? Persoonlijk en als gemeente? Hoe ben je dat als diaken? Hoe coördineer je het hulpverleningswerk voor de eigen gemeente, in de wijk of het dorp én wereldwijd? Graag geven we daar vanuit ons kantoor in Veenendaal voorlichting en toerusting over.

In het buitenland

De nood in het buitenland is soms erg groot. We kunnen niet overal aanwezig zijn. Diaconaat kiest ervoor om zendingswerk ‘met de daad’ te ondersteunen. Het werk op onze zendingsvelden en het werk van onze missionaire diaconale werkers.
Daarnaast ondersteunen we projecten die vanuit plaatselijke kerken opereren. Noodhulp verdient aparte aandacht. We willen graag dáár aanwezig zijn namens de Heiland waar calamiteiten of oorlogen zijn.

Deputaatschap en consulenten

Voor al dit werk is er het deputaatschap diaconaat voor u en jou. De uitvoer doet het team diaconaat, met de twee diaconale consulenten die u op de foto ziet. Graag drinken we eens een beker koud water (Matt. 25) of een warme bak koffie met u.