Deputaten diaconaat werkt samen op het gebied van diaconale bezinning, toerusting en uitvoer. Het meest in het oog springt de samenwerking met zending en evangelisatie (we zitten samen in één kantoor). Maar ook is er samenwerking met tal van andere organisaties.  

Zending

Deputaten buitenlandse zending ondersteunen in acht verschillende gebieden in Afrika en Azië het zendingswerk van christenen daar met financiële middelen maar ook met toerusting. Lees meer op de pagina’s van zending….

Evangelisatie

Deputaten evangelisatie stimuleren het evangelisatiewerk in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ze geven advies en toerusting aan plaatselijke kerken. Lees meer op de pagina’s evangelisatie …

CIS (Centrum voor Israëlstudies)

Het CIS wil de ontmoeting tussen kerken in Nederland en Israël stimuleren vanuit het besef dat de kerk uit het Joodse volk is voortgekomen. Vanuit deze overtuiging wil het CIS luisteren, dienen en getuigen. Met ons deputaatschap en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn in Israël. Lees meer op de website van het CiS … 

CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa)

Binnen het CPOE werken we samen met organisaties in Nederland en in de landen in Centraal- en Oost-Europa. Door ervaring, informatie, materiaal en contacten uit te wisselen en samen te werken kan er meer worden bereiken en versnippering worden tegengegaan. Lees meer op de website van het CPOE …

Micha Nederland

Deputaten diaconaat participeren in Micha Nederland. Geïnspireerd door het Bijbelboek Micha, hoofdstuk 6 vers 8, roept de organisatie Micha op om stelling te nemen tegen onrecht, dichtbij en veraf. Lees meer op de website van Micha Nederland …

Prisma

Wij participeren in Prisma. Prisma is een vereniging van een groot aantal christelijke ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties zijn actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd. Het doel is om door onderlinge samenwerking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken. Lees meer op de website van Prisma …

SchuldHulpMaatje

Ook participeren we in SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de goed opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. SchuldHulpMaatje staat voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. Lees meer op de website van SchuldHulpMaatje …

Serve & Travel (SenT)

Onze projecten zijn veelal geschikt om met een groep jongeren naar toe te gaan. Serve & Travel helpt je bij de voorbereiding en legt de contacten met het project. De nadruk ligt op de ontmoeting over culturele grenzen heen. Maar ook is het gebruikelijk ‘de handen uit de mouwen te steken’. Lees meer op de website van SenT… Of neem contact op met ds. Erjan van der Linde (e.vanderlinde@cgk.nl / 06-29363637).