Criteria en voorwaarden projectaanvraag

De criteria die deputaten diaconaat hanteren om projecten te steunen, zijn gebaseerd op de visie dat kerkelijke hulpverlening bedoeld is om als kerk(led)en andere kerk(led)en te helpen hun diaconale taak in hun samenleving te vervullen: “kerken helpen kerken helpen”.

Soms betekent het dat er dan ook samengewerkt wordt met christelijke, veelal aan kerken gelieerde organisaties.

Op veel terreinen is diaconale ondersteuning en hulp te geven. Deputaten concentreren zich binnen onderstaande criteria, vooral op aspecten van:

  • onderwijs;
  • gezondheidszorg;
  • werkgelegenheid;
  • duurzaamheid en zorg voor de schepping;
  • kwetsbare mensen in een samenleving (zoals bijv. vrouwen, kinderen, mensen met een beperking, hiv/aids slachtoffers)

Voorwaarden

  1. Het doel van het te steunen project moet zijn dat Gods gerechtigheid in de samenleving, waarin de kerkelijke gemeenschap leeft, erdoor wordt bevorderd en het Gods barmhartigheid uitstraalt.
  2. De doelgroep van een project dient vooral oog te hebben voor de kwetsbare mensen in een samenleving en betrekking te hebben op onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, duurzaamheid en/of zorg voor de schepping.
  3. Toegespitst op de doelgroep zal een te steunen project nooit exclusief de eigen kerkelijke groepering bevoordelen en nooit de schepping negatief belasten.
  4. Een project in Nederland moet daadwerkelijk lokaal dan wel regionaal een leemte in de (christelijke) hulpverleningsmarkt vullen en zal alleen voor steun in aanmerking komen zolang er nog geen (overheids)subsidie aan het project wordt gegeven.

Projectaanvragen mogen ook betrekking hebben op de diaconale toerusting en/of capaciteitsverbetering.

Aanvraag indienen

Voor het indienen van een aanvraag moet u eerst een projectaanvraagformulier aanvragen. Gebruik hiervoor het contactformulier onderaan deze pagina; vul bij het onderwerp en bij het bericht ‘Aanvraag projectaanvraagformulier’ in en klik op ‘verzenden’. U krijgt het formulier dan binnen enkele werkdagen per e-mail toegestuurd.

Fraudeprotocol

Natuurlijk kan er iets fout gaan bij een project. Wat doen wij dan? Hiervoor hebben wij een fraudeprotocol opgesteld, die de partners van onze projecten ondertekenen.

Projectaanvraagformulier

Naam(Vereist)

Projecten

Noodhulp vervolgde christenen Pakistan

Lees meer

Bouw latrines

Lees meer

Familiehuis Schollevaar - Capelle aan de IJssel

Lees meer

Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen

Lees meer