Foto hierboven: De missionaire consulenten proberen de ‘koffie met persoonlijke aandacht’ bij BinnenInn Lelystad. Wie een pak koopt, steunt daarmee deze missionaire plek.

Laat de missionair consulenten meedenken!

Onze missionair consulenten geven advies en begeleiden kerkenraden en hun gemeenten. In die volgorde, omdat missionaire activiteiten van een gemeente zich pas goed kunnen ontwikkelen als deze verankerd zijn in het beleid van de kerk. Die ondersteuning is altijd maatwerk.

Kort en eenmalig

U kunt bij de consulenten terecht voor het beantwoorden van vragen, advies over een concrete situatie en oriëntatie op hoe het missionair verlangen binnen een gemeente kan worden gestimuleerd en uitgewerkt.

Bij nieuwe missionaire initiatieven

Nieuwe initiatieven worden op weg geholpen met advies en begeleiding. Denk aan startbegeleiding, een pioniersplan, fondsenwerving en intervisie met pioniers.
Bekijk hier de huidige missionaire initiatieven.

Een trainingstraject

Er zijn verschillende trajecten die gericht zijn op bezinning en/of verandering. Zo’n traject duurt enkele maanden tot twee jaar, omdat we ervan overtuigd zijn dat een verandering in missionaire richting pas duurzaam wordt als we daarin samen investeren.

Onze consulenten

Petra de Jong-Heins BTh

deskundig op het gebied van:
- individuele en teamcoaching
- praktische theologie
- visie- en beleidsontwikkeling
- pionieren

hart voor de stad

0318-582364 p.dejong@cgk.nl

ds. Jelle Nutma

deskundig op het gebied van:
- theologie
- missionair beleid in kleine kerken
- kerkelijke regelgeving (kerkorde en kerkrecht)
- adviestrajecten

hart voor dorp en platteland

0318-582364 j.nutma@cgk.nl

ds. Peter L.D. Visser

deskundig op het gebied van:
- theologie
- visie- en beleidsontwikkeling
- leidinggeven aan missionaire gemeente
- kerkverband CGK

hart voor intercultureel

0318-582364 p.visser@cgk.nl