Praktische ideeën

Missionair kerk-zijn gaat om verbinding leggen met de omgeving. Het is een levenshouding die betrekking heeft op alle aspecten van de kerk. Evangeliseren is dus veel meer dan het organiseren van activiteiten, maar die activiteiten helpen wel om in contact te komen met mensen rondom de kerk. Onderstaande voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie.

Missie challenge

Je wilt graag getuigen in je omgeving, maar je weet niet waar je moet beginnen? Verzamel een groepje mensen en doe samen de missie challenge! In een half jaar heb je een concreet begin gemaakt met een missionair project.
Download de challenge
een groep mensen aan een feestelijk buffet

Burendag met de kerk

Burendag is een heel eenvoudige en natuurlijke manier om als kerk met buurtgenoten van buiten de kerk in contact te komen. Het geeft je de bovendien gelegenheid om eens te peilen wat er in de buurt leeft en hoe je als kerk in de wijk diaconaal aanwezig kunt zijn.
Meer over burendag

Kerkproeverij

Het ligt eigenlijk heel erg voor de hand: gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Daar draait de kerkproeverij om.
Meer over kerkproeverij
een groep mensen gezellig samen aan tafel

Buurtmaaltijd

Samen eten werkt verbindend. Een buurtmaaltijd blijkt een uitstekende manier om vanuit de kerk op een ontspannen manier niet-gelovigen uit de buurt te ontmoeten. Voor je het weet, praat je samen over het geloof.
Meer over missionaire maaltijden

Pauluswandeling

Een Pauluswandeling is een ontdekkingstocht door de omgeving. Al wandelend ontdek je wat de kerk in deze buurt zou kunnen betekenen.
Meer over de Pauluswandeling
Help elkaar op weg

Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie praktische voorbeelden. Heeft jullie gemeente een initiatief waar andere kerken iets aan zouden kunnen hebben? Laat het ons weten! Als de activiteit of het project zich daarvoor leent, plaatsen we die op deze pagina of in de nieuwsbrief CGK Missionair.