Het goede nieuws delen

Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We hebben als christenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Mattheüs 28:16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de snelle praters, de theologen, of de enthousiastelingen. Nee, wij allen als volgelingen van de Here Jezus mogen van Hem getuigen!  ‘Sommigen van de discipelen twijfelden nog’, staat er in vers 17. Ook zíj krijgen die opdracht. Kortom, wij allen worden uitgenodigd om dit goede nieuws te delen! Om mensen in contact te brengen met Hem. Jezus kondigt daar aan dat Zijn koninkrijk definitief is doorgebroken: Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En Hij zal bij ons zijn. Hoe motiveert ons dit, hoe zet dit ons in beweging? Is het een mooi verhaal, of laten we ons erdoor raken én wagen we de stap?

Durven uitnodigen

Durf je dat? Op je collega, buurman, vriend, of familielid afstappen en zeggen: ‘Hé, ga je met me mee?’ Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren als christenen. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.

Gek hè? Dit kan natuurlijk elke zondag. Maar hoe vaak doen we dit ook? Misschien denk je: ‘Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee genomen naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom.’

Wie nodig jij uit?

Juist om elkaar te motiveren, is er de kerkproeverij. Want hoe vaak denken we daar over na, om uit onze gewoonte van ‘zelf gaan’ te stappen en het lef krijgen om mensen mee te nemen naar de kerk? Terwijl het de plek is waar we zelf blij zijn iets te mogen proeven van Gods goedheid, waar we blij zijn met de gemeenschap die we vormen.

Dus daarom de kerkproeverij! Een mooie aanleiding om eens iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de kerkproeverij niet langer landelijk georganiseerd in een vast weekend. Dat geeft kerken de vrijheid de zaterdag of zondag te kiezen die het beste past in de eigen agenda om zodoende nog meer maatwerk te kunnen leveren.

Wie nodig jij uit?