De missionair consulenten van deputaten evangelisatie geven advies en begeleiden kerkenraden en hun gemeenten, zodat zij hun missionaire opdracht zo goed mogelijk kunnen vervullen. In die volgorde, omdat missionaire activiteiten van een gemeente zich pas goed kunnen ontwikkelen als deze verankerd zijn in het beleid van de kerk.

Wat deputaten evangelisatie in de afgelopen tijd zoal deden, staat in het jaarverslag 2022-2023.

Team evangelisatie

Het missionair team op het Dienstenbureau bestaat uit vijf medewerkers, in totaal 2,3 fte.