God heeft deze wereld op het oog en in die wereld zijn wij gezonden. Hoe nemen we positie in, in onze omgeving? Van de eerste gemeente in Jeruzalem ging een goed getuigenis uit, men stond in de gunst van het hele volk. Van de gemeente in Tessalonica werd gezegd dat het woord van de Heer zich verspreid heeft in hun omgeving. Wat wordt er van ons gezegd? Hoe dragen wij het evangelie uit?

Om de kerken hierin te ondersteunen, hebben de deputaatschappen Diaconaat, Evangelisatie, Zending, Kerkorde en kerkrecht en het Steunpunt plaatselijke kerken de handen ineen geslagen, onder de naam Kerk in zendingssituatie.

We verlangen naar een kerk die in deze wereld Gods liefde en genade belichaamt. Gemeenschappen die zich geroepen weten met het oog op de mensen en de wereld om hen heen. Hier vindt u voorbeelden en praktijken ter inspiratie. Video’s, verhalen en de mogelijkheid tot coaching of advies.

Inspirerende verhalen

Video's

Hoop voor Noord

In Amsterdam laten de mensen van Hoop voor Noord buurtgenoten merken dat ze er mogen zijn door bij de voedselbank koffie aan te bieden en een praatje te maken. In die gemoedelijke sfeer ontstaat er contact. Gerda: "Hier kon ik mijn verhaal kwijt. Dat lucht heel erg op."
Bekijk de video

BinnenInn Lelystad

De meeste mensen zijn niet van plan ooit een kerk binnen te gaan. In Lelystad hebben kerken dus een stadsherberg gecreëerd om met stadsbewoners in gesprek te raken: BinnenInn. Geke: "Er wordt naar me geluisterd. Dan ga je met een ander gevoel weer naar huis."
Bekijk de video

Assen Zoekt...

Om mensen buiten de kerk te bereiken, moet je relaties leggen. In Assen staan daarom de huisgroepen centraal. Mensen met verschillende achtergronden praten hier in een huiselijke sfeer over het geloof. Marion: "Geen vraag die ik stel is raar."
Bekijk de video

Het Open Huis

In Haarlem richten ze zich op de grootste behoefte van de wijk: verbinding. Oprechte aandacht voor mensen geeft vanzelf openingen om je geloof te delen en samen te ontdekken hoe God het leven bedoelt. Sam: "Ik voel mij thuis hier. Hier heb Jezus leren kennen."
Bekijk de video

Nieuws