Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerk op de rand

Hoe ben je als kerk vandaag de dag missi­onair? Hoe deel je geloof, hoop en liefde? Die vragen staan centraal tijdens de werkcon­fe­rentie ‘Kerk-zijn op de rand’ op zaterdag 25 januari 2020 in Utrecht Leidsche Rijn. De confe­rentie is bedoeld om inspi­ratie, tips, praktijk­voor­beelden en ervaringen rond missi­onair kerk-zijn met elkaar te delen.

Onze tijd wordt geken­merkt door grote sociale, maatschap­pe­lijke, econo­mische en techno­lo­gische veran­de­ringen. Tegelij­kertijd zie je dat de kerk verdrongen is naar de rand van de samen­leving. Hoe kan deze ‘kerk aan de rand’ – te midden van alle veran­de­ringen – overeind blijven en van betekenis zijn voor de samen­leving?

De werkcon­fe­rentie biedt een gevarieerd programma vol inspi­re­rende verhalen, praktische workshops en verschil­lende uitwis­se­lings­mo­menten.

Sprekers zijn onder meer: Tim Vreug­denhil, Gert-Jan Roest, Rudolf Setz en Mira de Boer.

'Kerk-zijn op de rand’ is bedoeld voor kerkelijk werkers, diaconaal en missi­onair werkers, jeugd­werkers, predi­kanten, ouder­lingen, diakenen en vrijwil­ligers in diverse commissies/aandachtsgebieden. Kom vooral naar de confe­rentie met meerdere mensen uit jouw kerkge­meente!

Meer infor­matie op www.kerkzijnopderand.nl.

Print Friendly, PDF & Email