Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

studiedag: kerk zijn voor iedereen

Op woensdag 20 november wordt van 10.00 - 15.00 uur een studiedag georga­ni­seerd over het boek ‘Een kerk die kan’. De bijeen­komst wordt gehouden aan de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn.

De studiedag is voor mensen met een betaalde of een onbetaalde functie in de kerk, dus voor predi­kanten, pioniers, studenten, kerken­raads­leden en gemeen­te­leden. Zij gaan samen aan de slag met de vraag: hoe kan de kerk een plek zijn waar iedereen welkom is? Aanmelden kan via www.cgk.nl/studiedag.

programma
Rudolf Setz en Marten van der Meulen zijn initi­a­tief­nemers van Assen Zoekt. Dit is een jonge kerk met een sterke identiteit en tegelijk heel inclusief. In hun boek ‘Een kerk die kan’ dagen ze de lezers uit om hun kerkzijn óm te denken. Hoe inclusief ben je als kerk écht? Hoe geef je zowel zoekers als eigen gemeen­te­leden zorg en aandacht? Hoe ga je om met barrières in taal en gewoonten? En met blinde vlekken en vooron­der­stel­lingen? Hoe geef je disci­pel­schap vorm? De boodschap is: het kán!
Op de studie- en werkdag van 20 november worden praktijk­voor­beelden en geleerde lessen verbonden met de theorie. Daardoor proeven deelnemers zowel het ongemak als het verlangen om werkelijk een inclu­sieve kerk te zijn.

sprekers
Aan de bijeen­komst werken onder meer mee: drs. Jan van ’t Spijker (TUA), diaconaal consulent Rudolf Setz (CGK), dr. Marten van der Meulen (docent PThU), prof.dr. Mechteld Jansen (missi­oloog en rector PThU) en ds. Martin Visser (voorzitter deputaten diaconaat CGK) een bijdrage.

initi­a­tief­nemers
De dag wordt georga­ni­seerd op initi­atief van deputaten diaconaat en evange­li­satie CGK, de TUA, de PThU, de CHE, het Missi­onair en Diaconaal Steunpunt en Nederland Zoekt.

het boek ‘Een kerk die kan’
Aanleiding voor de studiedag is het boek, uitge­geven door Nederland Zoekt, in samen­werking met het Platform diaconale samen­werking (GKv, CGK en NGK).  De eerste exemplaren werden op 15 juni in ontvangst genomen door René de Reuver, scriba van de Protes­tantse Kerk Nederland en Gert-Jan Segers, voorzitter Tweede Kamer­fractie van de Chris­tenUnie. Het boek is te bestellen bij de aanmelding of apart via www.eenkerkdiekan.nl.

Print Friendly, PDF & Email