Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerkenpakket Micha online

Het kerken­pakket voor de Micha Zondag 2018 is sinds 5 juli online beschikbaar. Met dit pakket kunnen kerken een Micha Zondag organi­seren. Wereldwijd staan op zondag 14 oktober duizenden kerken stil bij sociale en ecolo­gische gerech­tigheid. Met ‘Arm raakt rijk, rijk raakt arm’ vraagt Micha aandacht voor rijkdom en armoede. Het thema van de Micha Zondag is dit jaar geïnspi­reerd op Deutero­nomium 15:7. We sluiten daarmee aan op het oecume­nisch leesrooster. Het bijbe­ho­rende kerken­pakket is zo opgezet dat het ook op een wille­keurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

Thema
Materiële armoede of rijkdom staan vaak in een omgekeerd verband met geeste­lijke armoede of rijkdom. Dat zet aan tot denken over kapita­lisme, consumptie en uitbuiting. Micha Zondag stelt daarom het thema ‘Rijk raakt Arm en Arm raakt Rijk’ centraal in 2018-2019. Om zo kerken en chris­tenen in Nederland bewust te maken van rijkdom en armoede. Goed en recht doen aan arm en rijk gaat verder dan een maande­lijkse donatie. Het vraagt om een levens­houding.

Kerken­pakket
Met het speciale kerken­pakket kunnen kerken een Micha Zondag organi­seren. Het materiaal is gratis te downloaden via michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het pakket bestaat uit preek­schetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Dominee Gé Drayer (CGK), mevrouw Ingeborg Janssen (UvB), pastor Jaap van de Poll (VEZ), dominee Joost Schelling (PKN) en Kapitein Ria Schuitert (Leger des Heils) maakten de preek­schetsen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email