Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerkplanters in Girona

Guido en Evelin Groeneveld-Matínez zijn in 2017 door de gemeente van Antwerpen als kerkplan­ters­echtpaar uitge­zonden naar Barcelona. Het uitein­de­lijke doel was dat Ciutat Nova hen zou uitzenden naar Girona, om daar als kerkplan­ters­echtpaar te wonen en werken. Maar het werk startte in Ciutat Nova. Nu is de tijd gekomen dat het gezin verhuist naar Girona.

Door verschil­lende omstan­dig­heden was de periode dat Guido en Evelin in Barcelona bleven wonen langer dan aanvan­kelijk gedacht. Door het vertrek van de voorganger van Ciutat Nova en de corona­crisis hield Guido zich meer bezig met het leiden van de gemeente dan oorspron­kelijk de bedoeling was. Ook was het niet eenvoudig om in Girona (tachtig kilometer ten noorden van Barcelona) een geschikte woonruimte te vinden voor het hele gezin. Maar plotseling was het toch zo ver.

een nieuw huis  

Guido schrijft in zijn laatste nieuws­brief: ‘Tijdens onze gemeen­te­ver­ga­dering in maart werd bevestigd dat ons gezin naar Girona zal verhuizen! We zullen een tweejarige verken­ningsfase starten voor kerkplanting. Gedurende deze twee jaar zullen we ons richten op het vestigen in Girona en het leggen van de eerste contacten, terwijl we proberen een kernteam te vormen.

Vanaf het moment dat deze beslissing werd genomen, zijn Evelin en ik op huizen­jacht gegaan. Dit was zwaar op vele manieren, maar het lijkt erop dat het diende als een belang­rijke les in nederigheid en het vertrouwen op Gods voorzie­nigheid. Een week geleden vonden we onze nieuwe woning in het centrum van Girona. We voelen ons zeer bevoor­recht! We zullen moeten verhuizen in de week van 28 juni, want kort daarna hopen we onze familie in België te bezoeken na meer dan 1,5 jaar. In september zouden de jongens dan in hun nieuwe scholen moeten starten.’

Wilt u meer lezen over het zendingswerk van Guido en Evelin? Klik dan hier voor meer informatie.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl