Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerkproe­verij 2018

Op zondag 16 september is de lande­lijke Kerkproe­verij 2018. Leden van meer dan 20 kerkge­noot­schappen nodigen speciaal op die dag hun buren, vrienden en andere bekenden uit om samen naar de kerk te gaan. Ook als CGK doen we hieraan mee.

We hebben als chris­tenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Mattheüs 28:16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de snelle praters, de theologen, of de enthou­si­as­te­lingen. Nee, wij allen als volge­lingen van de Here Jezus mogen van Hem getuigen!

Gek hè? Dat kan natuurlijk elke zondag. Maar hoe vaak doen we het ook? Juist om elkaar te motiveren, is er een speci­fieke zondag voor aange­wezen. Want hoe vaak denken we daar over na, om uit onze gewoonte van ‘zelf gaan’ te stappen en het lef te krijgen om mensen mee te nemen naar de kerk? Terwijl het de plek is waar we zelf blij zijn iets te mogen proeven van Gods goedheid, waar we blij zijn met de gemeen­schap die we vormen.

Dus daarom 16 september! Een mooie aanleiding om eens iemand uit uw omgeving te laten kennis­maken met de plek die voor u zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeen­schap…

Meer infor­matie op www.cgk.nl/kerkproeverij

Kerkproe­verij 2018 is op zondag 16 september 2018, de CGK onder­steunen dit initi­atief van harte.
Kerkproe­verij werd in 2017 voor het eerst georga­ni­seerd in Nederland en is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday.

Print Friendly, PDF & Email