Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerkproeverij: uitnodigend kerk-zijn

In Apeldoorn was Kerkproe­verij een gebeur­tenis die voorbij­gangers niet kon ontgaan. In het park stonden verschil­lende kraampjes met infor­matie en bijbels. Er werden ontmoe­tings­mo­menten gecreëerd rondom een spring­kussen en foodtrucks en er werden kaartjes uitge­deeld met een bijbel­tekst en een choco­la­de­hartje. En natuurlijk werden mensen uitge­nodigd voor de kerkdienst.

Ook in Bennekom was Kerkproe­verij een gezamen­lijke missi­o­naire campagne van een aantal plaat­se­lijke kerken. Aalten deed voor het eerst mee aan Kerkproe­verij. Net als in Ede werden gemeen­te­leden aange­moedigd om iemand uit te nodigen voor de kerkdienst, die voor de gelegenheid extra was gericht op gasten.

Hebben jullie nog nooit een Kerkproe­verij georga­ni­seerd? Misschien is kerst wel een mooie gelegenheid om te beginnen!

NB: houd rekening met de situatie rondom corona. Kijk voor nieuws en adviezen op cgk.nl/corona.

Print Friendly, PDF & Email