Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ons kerkverband

De afkorting CGK in ons logo staat voor Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Zo heet ons kerkverband. De basis van het kerkverband ligt bij de plaat­se­lijke kerk. Daarom ook het meervoud 'kerken' in onze naam.

Deze pagina's geven infor­matie over wie we zijn, onze geschie­denis, de organi­satie, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) van onze kerken.

Print Friendly, PDF & Email