Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Kinderen en armoede

De armoe­de­pro­ble­matiek in gezinnen wordt niet voldoende herkend. Niet alleen bijstands­ge­rech­tigden hebben moeite om rond te komen. Ook gezinnen met werkende ouder(s) kunnen in de problemen raken. Bijvoor­beeld omdat het werken onvol­doende loont (flex- of onvol­ledige baan of zzp’er) of omdat het aflossen van schulden leidt tot een zeer minimaal besteedbaar inkomen.

Veel gemeenten bieden inmiddels een ‘Kindpakket’ aan. Dat pakket biedt kinderen die opgroeien in armoede de mogelijkheid tóch mee te gaan op schoolreis, lid te worden van een sportclub of muziekles te volgen. Lang niet alle gezinnen die er aanspraak op mogen maken, zijn bekend met het Kindpakket. Daarnaast is het aanvragen van het Kindpakket bij de gemeente vaak een ingewik­kelde aange­le­genheid. De gemeente gaat bij toekenning van de pakketten uit van een percentage van het sociaal minimum. Maar ook ouders die boven dat mimimum zitten, kunnen in de knel komen. Hun kinderen komen niet voor extra onder­steuning in aanmerking.

Het Ser-rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ pleit ervoor werken lonend te maken en het Kindpakket voor een bredere doelgroep beschikbaar te stellen.

Gemeenten staan er niet alleen voor. Organi­saties als stichting Leergeld, Jeugdsport/cultuurfonds, Kinderhulp en Jarige Job (samen­werkend in ‘Kansen voor alle kinderen’) vullen vaak het gemeen­telijk aanbod aan.

Voor meer infor­matie:
Het rapport van de SER 'Opgroeien zonder armoede'
Een handig overzicht met de feiten in één pagina op een rij

Print Friendly, PDF & Email