Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kleine, kwetsbare kerk

Kwetsbaar, met bijna letterlijk de handen in het haar, zie je de kerkenraad zitten. Niet meer wetend wat de terugloop in ledental nog tegen kan houden. Verslagen gezichten en uitspraken als ‘het wordt alleen maar minder’ of ‘nu zijn óók nog twee gezinnen vertrokken’.

bezoek
Na een brief aan de ruim 40 kwetsbare kerken in ons kerkverband met minder dan tweehonderd leden en een dalend ledental over de afgelopen jaren, reageerden er 14 op de vraag of het behulpzaam zou zijn om eens in gesprek te gaan over missi­o­naire mogelijk­heden. Zo ontstond voor ons als missi­onair consu­lenten een ‘ronde kleine kerken’. We bezochten deze kerken om samen de situatie te bespreken, ruimte te geven aan de verle­genheid en het verlangen op missi­onair vlak en om te verkennen of er mogelijk­heden zouden kunnen zijn.

hoe?
De vragen en zorgen bij deze gemeenten cirkelen meestal rond één woord: ‘Hoe?’ Hoe blijven we overeind?’ ‘Hoe lang houden we het hier nog vol?’ Dit ‘hoe’ is een vraag die de kerkenraad en de gemeente helemaal leeg kan trekken.

waarom?
We hebben daarom gepro­beerd deze vraag even te laten rusten en ruimte te scheppen voor een aantal nieuwe vragen rond een ander woord, namelijk: waarom. ‘Waarom zijn wij hier op deze plek kerk?’ Het heeft alles te maken met de roeping van de gemeente. Waar zijn we toe geroepen als kerk? Wat is de essentie van kerk-zijn?

brood en vis
Belangrijk bij de ‘waarom’ vraag is te verkennen wat God aan de gemeente gegeven heeft. Wat heeft Hij de gemeente in handen gegeven om mee aan het werk te gaan? Welke talenten, welke mogelijk­heden? Wat zijn júllie bescheiden beetjes brood en vis, die in de handen van de Here God zoveel méér zouden kunnen worden?

vonkje
Soms zagen we ineens wat meer vuur in de ogen van de kerken­raads­leden: een vonkje van hoop! Zou het mogelijk zijn, in Gods kracht, dat onze gemeente misschien niet opgegeven is? En wat betekent dat voor de toekomst? Zodra die laatste vraag op tafel komt, kunnen we nadenken over wat deze speci­fieke gemeente nodig heeft.

zegen
Wat is het dan een zegen om samen kerkverband te zijn. En zo elkaar tot zegen te zijn! Soms door hulp in de regio of door het aantrekken van een interim-predikant. Soms door coaching van de kerkenraad of het aanstellen van een pionier. Maar vooral door met elkaar in gebed te gaan, te starten met ‘meervoudig luisteren’:  naar God, naar de gemeente, naar de buurt, naar de brede kerk. Om te zoeken naar waar en hoe God al aan het werk is met Zijn missie. Wat een eer, om dáár dan aan mee te mogen werken! En wat geeft dat een ontspanning: het is Zijn plan. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet.

 

Petra de Jong-Heins en ds. Jelle Nutma
missi­onair consulenten

Dit artikel is ook gepubli­ceerd in ons magazine Doorgeven van september 2020

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl