Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

KliK in Gorinchem wordt pioniersplek

Ds. Jelle Nutma: ‘Een beves­tiging van Gods werk dat we onder onze handen zien gebeuren. Dat maakt stil en dankbaar.’

Op donderdag 3 september onder­te­kenden de kerken­raden van CGK Gorinchem en van PKN-wijk Grote Kerk met pioniers Wouter en Arjanne Rijneveld en missi­onair consulent Petra de Jong een inten­tie­ver­klaring om van KLiK Gorinchem een missi­o­naire pioniersplek te maken.

Dit moment markeert een volgende fase in het prachtige werk dat er vanuit de breedte van de kerken in en om Gorinchem is ontstaan rondom ‘KliK’. Er wordt nu ingezet op het vormen van een chris­te­lijke gemeen­schap met een inter­cul­tureel karakter. Bij het uitwerken van het pioniersplan krijgt het pioniersteam, dat nu bestaat uit Wouter en Arjanne Rijneveld, onder­steuning van Petra de Jong.

De beide kerken­raden zeggen toe dat ze dit werk zullen dragen in gebed en er alles aan willen doen om voor het pionieren in de stad ruimte te maken, zodat Gods Koninkrijk mag worden uitge­breid door Christus te delen met mensen die Hem niet kennen. Zij dragen samen de geeste­lijke verant­woor­de­lijkheid voor het pioniersteam en zullen in de praktijk van het werk de samen­werking blijven zoeken met de breedte van de kerken in Gorinchem. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van nog andere pioniers­plekken in de stad.

Een bijzonder gebeuren dus. Ds. Nutma: ‘Met verwon­dering hebben we onze God dank gebracht. Die dankbaarheid mogen we ook als kerken met elkaar uitspreken. We kijken met verwachting uit naar Hem en naar wat Hij in de volgende fase die nu begonnen is nog meer wil geven.’

Print Friendly, PDF & Email