Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

overstro­mingen Nepal

Nepal is in juli getroffen door zware overstro­mingen. Hevige moesson­regens veroor­zaakten landver­schui­vingen en modder­stromen waardoor 120 slacht­offers vielen en tiendui­zenden mensen dakloos raakten. Wegen, scholen, zieken­huizen en sanitaire voorzie­ningen zijn volledig verwoest. Elektri­citeit en schoon water is maar beperkt beschikbaar.

Partner­or­ga­ni­satie ACN (waar depuaten diaconaat al lange tijd mee samen­werken via project NEP023) wil getrof­fenen hulp bieden door middel van tenten, overle­vings­pak­ketten en voedsel beschikbaar te stellen. Deputaten hebben besloten daaraan Euro 15.000 bij te dragen. Er wordt geen oproep gedaan richting de kerken voor finan­ciële bijdragen. Broeder Adhikari, directeur van ACN, vraagt gebed voor de ontheemden, hulpver­leners en voldoende voorraden.

Print Friendly, PDF & Email