Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Colombia

Vanwege de dreiging die uitgaat van het Venezo­laanse regime zijn 1,4 miljoen Venezo­lanen naar Colombia gevlucht. Gezinnen die daarvoor weinig tot niets ontbeerden, mensen zoals u en ik, slapen nu op straat. Een groot deel verblijft in het kurkdroge noorden, het woestijn­gebied ‘La Guajira’.

Ingrijpende gevolgen

Door de plotse­linge bevol­kings­toename en hyper­in­flatie raken voedsel- en water­bronnen uitgeput en staan voorzie­ningen onder druk. Daarmee neemt ook de crimi­na­liteit toe. ZOA is een van de weinige hulpver­le­nings­or­ga­ni­saties in het gebied. Deputaten diaconaat willen via de lokale hulpver­leners van ZOA hulp verlenen aan de Venezo­lanen. Zonder steun dreigt een humani­taire ramp.

Helpt en bidt u mee?

Geef, lees meer of download de materialen… 

Print Friendly, PDF & Email