Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

korte update noodhulp Tigray

Honderd­dui­zenden mensen uit de regio Tigray, Ethiopië, ontvluchtten in november hun huis vanwege hevige gevechten. Zij leven onder erbar­me­lijke omstan­dig­heden. Deputaten diaconaat sloten zich in maart aan bij de gezamen­lijke actie van hulpor­ga­ni­saties. Zij begonnen met hulp verlenen vanuit Shire, een stad in het noorden van Ethiopië die zwaar werd getroffen door het conflict.

Zo’n 130.000 ontheemden hebben hun toevlucht rondom Shire gezocht. Daar werken we samen met lokale partner ‘The Well in Action’ (TWA); deze was al begonnen met het aanpakken van de water­voor­ziening, sanitaire en hygië­ne­be­hoeften in het gebied. Juist nu zet TWA het aanleggen van water- en stroom­voor­zie­ningen voort. Ook wordt gebruik gemaakt van bestaande ondiepe putten om deze dieper uit te graven.

In tussentijd is en wordt nog steeds noodopvang en non-food hulp verleend. Die bestaat ​​uit platen, palen en touw om noodon­der­komens te maken. Verder krijgt elk persoon een slaapmat, klamboe, borden, kopjes en een kookpot, maar ook hygië­ne­ar­ti­kelen zoals zeep en een emmer.

Bid mee voor de getrof­fenen en de hulpver­leners. Lees meer over de noodhulp­actie.

foto: Joost Bastmeijer

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl