Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

landelijk CGK-nieuws in uw kerk-app

In uw gemeente is de kerk-app Scipio, Donkey Mobile of kerkSPOT beschikbaar. Het Diensten­bureau van de CGK onder­zoekt of die app een geschikt kanaal is om nieuws uit ons kerkverband te delen met gemeen­te­leden. Daarbij is uw mening heel belangrijk. We willen bijvoor­beeld graag weten of u berichten uit ons kerkverband via de app wilt ontvangen en hoe vaak. Daarom starten we met een aantal kerken, waaronder uw gemeente, een pilot. We zoeken deelnemers vanaf ongeveer 18 jaar die willen helpen door hun mening te geven. Doet u mee?

Deelnemen is heel eenvoudig

Tussen 1 oktober 2022 en 1 april 2023 krijgt u via de app van uw kerk nieuws uit het kerkverband aange­boden. U ziet dat staan onder CGK Nieuws. U beslist zelf of u dat nieuws ook wilt ontvangen en lezen. Aan het einde van elke maand krijgt u een hele korte enquête, waarin u uw mening kunt geven over deze service. Als u wilt meedoen aan de test, beant­woordt u deze vragen. Dat kost u maximaal 2 minuten. Verder hoeft u niets te doen. We respec­teren uw privacy, deelname is volledig anoniem.

We hebben hier de eerste enquête voor u. Nu de pilot start, willen we graag weten hoe er over kerk-apps wordt gedacht. Bent u een enthou­siaste gebruiker, of zit u niet te wachten op zo’n digitale infor­ma­tiebron? Ook zijn we benieuwd of en op welke manier u nu het nieuws binnen het kerkverband volgt. Wilt u een korte vragen­lijst beant­woorden? Met uw antwoorden helpt u ons om onze dienst­ver­lening te verbeteren!

Voor technische vragen over de app kunt u terecht bij de app-beheerder van uw eigen gemeente. Voor vragen over de pilot kunt u contact opnemen met Arianne Frelink, commu­ni­ca­tie­me­de­werker op het Diensten­bureau via a.frelink@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email