Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

lezersonderzoek Doorgeven

Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezers­on­derzoek van ons blad Doorgeven. We maken het blad voor u. Daarom vinden wij uw mening heel belangrijk.

Eind vorig jaar is de opmaak van Doorgeven vernieuwd. Nu we bijna een jaar verder zijn, is dat wat ons betreft een mooie aanleiding om u naar uw mening te vragen.

Doet u mee? Klik op www.cgk.nl/lezersonderzoek.

Het onderzoek is honderd procent anoniem. Wij publi­ceren geen indivi­duele gegevens en delen die ook niet met derden. Wat wij wel met de gegevens doen? Dankzij uw antwoorden kunnen wij de komende jaren Doorgeven verder verbe­teren en ontwik­kelen. Natuurlijk kunt u in ons blad te zijner tijd meer lezen over de resul­taten.

Meedoen kost ongeveer 10 minuten. Wij zijn dankbaar voor elke ingevulde enquête en belonen bovendien de eerste en ook iedere 50ste inzender met een aardig­heidje.

We hopen op een grote respons. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Print Friendly, PDF & Email