Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

liefde

We sluiten 2022 bijna af en leven toe naar het Kerst­feest. We herdenken de grote liefde van onze God en Vader door het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief had God deze wereld…’ Wat is liefde? Het is het goede voor de ander zoeken als doel in zichzelf (N. Wolter­storff) of ook wel je verliezen in de ander. Dat betekent tégelij­kertijd je eigen ego verliezen en er voor de ander zijn.

Wat een kracht zit er dan in de daad van godde­lijke gevende liefde!

Door de eeuwen heen heeft deze daad van liefde gelovigen geïnspi­reerd om ook te geven; niet alleen finan­cieel, maar ook tijd, aandacht, zorg en betrok­kenheid. Wij mogen dit als CGK-gemeenten doen met zoveel projecten in de wereld, zie ons projec­ten­ma­gazine. Projecten waar diaconaat de verant­woor­de­lijkheid voor heeft, maar die we alleen kunnen dragen door het samen met de diaco­nieën uit te voeren.

Een aantal diaco­nieën heeft zich voor 2022 garant gesteld voor een project of voor de helft ervan. Dit zijn voor ons belang­rijke toezeg­gingen! Wilt u dat ook overwegen? U kunt er eventueel over overleggen met onze diaconaal consulent, ds. Erjan van der Linde, via: e.vanderlinde@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email