Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

lintjesregen

Op vrijdag 26 april zijn zonder twijfel verschil­lende leden uit onze kerken verrast met een lintje. Ook al vermelden wij normaal gesproken geen namen­lijsten, we maken dit keer graag een uitzon­dering voor onze freelance collega, Wilma van Roekel, betrokken bij Serve and Travel. Vanaf nu is zij 'Ridder in de orde van Oranje Nassau'.

Tijdens de feeste­lijke bijeen­komst werd gememo­reerd waarom:

Wilma van Roekel (58) begon in 1990 als bestuurslid bij de stichting De Onder­grondse Kerk afdeling Meerlanden en was vijf jaar lid van de werkgroep Europa bij de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. In 2000 richtte zij het Linda­fonds op, waardoor Tsjechië zijn eerste hospice kreeg en er diverse opvang­centra in Oekraïne zijn opricht. Ze werd bestuurslid bij Father’s House in Kiev waar ze haar kennis en ervaring mee deelde.

Burge­meester Verhulst (Ede) noemde in zijn toespraak de verbin­dende kwali­teiten van Wilma en haar warme hart voor kwets­baren in de samen­leving.

Met Wilma zijn wij onze God dankbaar en wij felici­teren haar van harte.

Print Friendly, PDF & Email