Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

maatwerk voor grotere kerkgebouwen

Al lang wordt er gevraagd om maatwerk voor de kerken. Immers, het maakt uit of je met 30 personen in een kerkgebouw zit waar normaal gesproken 100 mensen in kunnen, of dat je met zijn dertigen samenkomt in een gebouw waar er wel 1000 in passen.

De route­kaart voor de kerken beschrijft in de uitwerking op pagina 3, dat het voor grotere kerkge­bouwen vanaf de situatie ‘zeer zorgelijk’ mogelijk is om met een groter aantal gemeen­te­leden bij elkaar te komen dan de genoemde 30 als het kerkgebouw een capaciteit heeft van meer dan 300 zitplaatsen.

Op dit moment zitten we nog in een situatie van 'zeer ernstig met verzwa­rende maatre­gelen' (we sluiten met deze termi­no­logie aan bij de overheid, die als algemeen verzwa­rende maatregel de avondklok heeft ingesteld). Voor kerken betekent de fase van verzwa­rende maatre­gelen het advies om de diensten online te houden. Als de verzwa­rende maatre­gelen niet meer gelden, kan de kerkenraad aan de hand van de route­kaart zelf bepalen of er maatwerk in het kerkgebouw mogelijk is.

In de situatie ‘zeer ernstig’ geldt dan een capaciteit van 10% van het aantal zitplaatsen, in een kerk met 450 zitplaatsen is dan dus ruimte voor 45 gemeen­te­leden waarbij de ‘perso­neels­leden’ niet hoeven te worden meegeteld.

Het is fijn dat dit maatwerk er gekomen is en dat kerken­raden zich vrij mogen voelen om van die ruimte ook gebruik te maken als de situatie en het gebouw dat toelaten.

_______

Bron: regie­groep corona, CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl