Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

materiaal voor kringen en gesprek

De weg van Jezus ontdekken? Ervaren wat het betekent om Jezus te volgen? Gert-Jan Roest publi­ceerde twee boeken: ‘Hoopvol leven’ en ‘Open leven’. Het zijn frisse, inspi­re­rende en praktische publi­caties. Te gebruiken als ‘gewoon’ leesboek, maar ook heel goed als gespreksgids voor groepen.

Tip!
Voor wie overweegt om aan de hand van deze boeken een cursus ‘Tafel­ge­sprekken’ te geven, is er een training in Utrecht op zaterdag 14 september van 9.30-13.00 uur). Klik hier voor meer info.

In het boek ‘Hoopvol leven’ draait het om de kern van de chris­te­lijke boodschap. In 6 stappen beschrijft Roest de kernpunten van evangelie en Bijbel. Zijn aanpak is origineel. Hij geeft zowel een overzicht van het verhaal van de Bijbel, als een inleiding in de hoogte­punten van het chris­telijk jaar. Daarnaast worden in elk hoofdstuk enkele heikele vragen over Bijbel en geloof behandeld. Erg sterk is dat Roest niet alleen oog heeft voor de overdracht van infor­matie, maar heel nadruk­kelijk aandacht vraagt voor de betekenis ervan voor het dagelijkse (geloofs)leven. De hoofd­stukken worden afgesloten met praktische oefeningen.

In het boek ‘Open leven’ wil Roest de lezers helpen bij het daadwer­kelijk gaan op de weg van Jezus. Hij kiest hiervoor het begrip ‘open leven’, omdat het gaat om een funda­mentele openheid naar God, de wereld en de gemeente. Ook hier kiest hij een originele insteek. Aan de hand van het ‘onze Vader’ behandelt hij zeven kerna­specten van het gelovige leven: vertrouwen, vreugde, hoop, commitment, vrijge­vigheid, verzoening en alertheid. Meer nog dan ‘Hoopvol leven’ is dit boek geschreven met het oog op de praktijk van het leven. En ook hier komen in kader­teksten enkele lastige vragen aan de orde.

De auteur probeert zoveel mogelijk chris­telijk jargon te vermijden en gebruikt daarom soms taal die chris­tenen wat vreemd in de oren kan klinken. Dat is misschien even wennen, maar werkt verfrissend. Het helpt bij het nadenken over de relevantie van het evangelie in onze huidige post-chris­te­lijke omgeving.

Beide boeken zijn het resultaat van een jaren­lange praktijk van gemeen­schap­pelijk luisteren, denken en zoeken naar de kern van het evangelie. Juist daarom zijn ze zeer goed te gebruiken als materiaal voor kringen en gesprek. Op de website www.lerenindekerk.nl is bovendien aanvul­lende infor­matie beschikbaar. Van harte aanbe­volen!

 

ds. Rein den Hertog
predikant Amsterdam Amstel­ge­meente
voorzitter deputaten evange­li­satie

 

Print Friendly, PDF & Email