Zoeken

Deputaatschappen

Categorieën

Onderwerpen

Naar resultaat

Materiaal

Er is een schat aan waardevolle informatie en praktische materialen beschikbaar voor kerkenraden, diaconieën, commissies van beheer en kosters, zendings- en evangelisatiecommissies en alle anderen die in de kerk bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Al die downloads zijn hier verzameld en met filters makkelijk doorzoekbaar gemaakt.

Hart en ziel

De kleine zendingsgemeente Bunde-Meerssen heeft een praktische flyer gemaakt over diaconaat. Deze diaconale handreiking geeft in 8 punten weer hoe ook een kleine gemeenschap kan helpen.

Download