Zoeken

Deputaatschappen

Categorieën

Onderwerpen

Naar resultaat

Materiaal

Er is een schat aan waardevolle informatie en praktische materialen beschikbaar voor kerkenraden, diaconieën, commissies van beheer en kosters, zendings- en evangelisatiecommissies en alle anderen die in de kerk bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Al die downloads zijn hier verzameld en met filters makkelijk doorzoekbaar gemaakt.

Infographic vijf kenmerken van wereldwijde zending

Infographic met een uitleg en voorbeelden van de five marks of mission. Het is Gods missie om de hele wereld te bereiken met zijn overweldigende goedheid. Als kerken worden we ingeschakeld in die zendingsbeweging. Hoe breed dat missionaire werk is, komt mooi tot uitdrukking in de vijf kenmerken van wereldwijde zending. Er is ruimte voor alle gaven en talenten! Samen vormen ze een kleurrijk palet.

Download

Missie challenge

Je wilt graag getuigen in je omgeving, maar je weet niet waar je moet beginnen? Doe de missie challenge! In een half jaar heb je een concreet begin gemaakt met een missionair project. De missie challenge doe je samen met anderen. Vraag bijvoorbeeld de Bijbelgroep, wijkkring of vereniging om mee te doen.

Download

Maaltijden in missionair werk

Een brochure van IZB met tips en ideeën voor het organiseren van (missionaire) maaltijden. Voor kerken, pioniersplekken en buurtinitiatieven.

Download

Jaarverslag evangelisatie 2022|2023

Het sociaal jaarverslag 2022/2023 van Deputaten evangelisatie is verschenen. Dit jaarverslag is niet alleen bedoeld om in dankbaarheid terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken en geïnspireerd te raken om door te gaan met de verspreiding van het Evangelie.

Download

Deputaten evangelisatie heeft het sociaal jaarverslag over 2021/2021 gepubliceerd. In dankbaarheid kijken we terug op de vele initiatieven waar we bij betrokken waren.

Download