Zoeken

Deputaatschappen

Categorieën

Onderwerpen

Naar resultaat

Materiaal

Er is een schat aan waardevolle informatie en praktische materialen beschikbaar voor kerkenraden, diaconieën, commissies van beheer en kosters, zendings- en evangelisatiecommissies en alle anderen die in de kerk bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Al die downloads zijn hier verzameld en met filters makkelijk doorzoekbaar gemaakt.

Maaltijden in missionair werk

Een brochure van IZB met tips en ideeën voor het organiseren van (missionaire) maaltijden. Voor kerken, pioniersplekken en buurtinitiatieven.

Download

Jaarverslag evangelisatie 2022|2023

Het sociaal jaarverslag 2022/2023 van Deputaten evangelisatie is verschenen. Dit jaarverslag is niet alleen bedoeld om in dankbaarheid terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken en geïnspireerd te raken om door te gaan met de verspreiding van het Evangelie.

Download

Deputaten evangelisatie heeft het sociaal jaarverslag over 2021/2021 gepubliceerd. In dankbaarheid kijken we terug op de vele initiatieven waar we bij betrokken waren.

Download

Toetreders tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Hoe meer een gemeente bewust missionair aanwezig is in de omgeving, hoe beter het lukt om buitenkerkelijken bij de kerk te betrekken, bleek uit onderzoek van missionair consulent Peter L.D. Visser.

Download

Gods missie is meer dan evangelisatie alleen

Interview met missionair consulent Petra de Jong-Heins over vijf kenmerken van Gods missie (five marks of mission)

Download