Zoeken

Deputaatschappen

Categorieën

Onderwerpen

Naar resultaat

Materiaal

Er is een schat aan waardevolle informatie en praktische materialen beschikbaar voor kerkenraden, diaconieën, commissies van beheer en kosters, zendings- en evangelisatiecommissies en alle anderen die in de kerk bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Al die downloads zijn hier verzameld en met filters makkelijk doorzoekbaar gemaakt.

Toetreders tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Hoe meer een gemeente bewust missionair aanwezig is in de omgeving, hoe beter het lukt om buitenkerkelijken bij de kerk te betrekken, bleek uit onderzoek van missionair consulent Peter L.D. Visser.

Download