Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Mattheüs-evangelie door Joodse ogen

Hoe leest een orthodoxe Jood het Mattheüs-evangelie? Wat valt hem op? Wat is voor hem vervreemdend? Wat roept juist herkenning op? Welke verbanden ontdekt hij tussen het Mattheüs-evangelie en Joodse bronnen over de eerste eeuw?

Op vrijdag 10 december start het Centrum voor Israël­studies (CIS) met het Mattheüs-project. Het Mattheüs-project wil chris­tenen bewust maken van de Joodse achter­grond van het Nieuwe Testament. De auteurs van het Nieuwe Testament waren Joden, opgegroeid in de Joodse traditie en hun leef- en denkwereld werd door die Joodse context gestempeld. Hetzelfde geldt voor de Heere Jezus. Ook Zijn woorden hebben in het Israël van die dagen hun ijkpunt. Veel chris­tenen zijn zich hier vaak nauwe­lijks van bewust.

Als u zich aanmeldt voor het Mattheüs-project, ontvangt u vanaf half december twee jaar lang om de week (behalve gedurende de zomer­va­kantie) een e-mail met daarin twee stukjes Bijbel­uitleg, steeds verzorgd door een Joodse en een chris­te­lijke theoloog. In de commen­taren beschrijft de Joodse auteur vooral de Joodse achter­gronden van het Mattheüs-evangelie. De chris­te­lijke auteur gaat ook na in hoeverre de Joodse achter­grond in de chris­te­lijke uitleg­tra­ditie is gehonoreerd.

Aan dit project werken vijf orthodox-Joodse theologen en vijf chris­te­lijke theologen mee. Primaire doelgroep zijn: geïnte­res­seerde gemeen­te­leden, predi­kanten en theolo­gie­stu­denten. De auteurs en de redactie voorzien de stukjes uitleg van gespreks­vragen. Het is hierdoor ook geschikt om te gebruiken in een gespreks­groep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belang­stel­lenden kunnen zich aanmelden via: info@hetcis.nl.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl