Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Verscheurd - seminar over homosek­su­a­liteit en geloven


15 maart 2023

Doel is om openheid over homosek­su­a­liteit te bevor­deren en chris­tenen toe te rusten in het creëren van een open en veilige omgeving rondom dit thema. Er is geen 'verborgen agenda': Verscheurd heeft zelf geen standpunt over het al dan niet geoor­loofd zijn van homosek­suele relaties, maar wil chris­tenen en gemeenten onder­steunen bij de zoektocht welke waardes zij willen uitdragen en hoe dit toe te passen in de praktijk. Er is ruimte, openheid en respect voor elke kerke­lijke achtergrond.

De avond bestaat uit het geven van infor­matie, delen van persoon­lijke ervaringen, bespreken van verschil­lende Bijbelse ziens­wijzen die er zijn onder chris­tenen en gezamenlijk nadenken wat kan bijdragen aan openheid en veiligheid. We willen een goed en vruchtbaar gesprek over Bijbel en homosek­su­a­liteit bevor­deren. Niet kijken naar wat ons verscheurd, maar kijken wat ons verbindt.

Verscheurd - seminar over homosek­su­a­liteit en geloven

Volledige kalender bekijken