Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

mdw’er in de schijnwerper: familie Burger

Elke Zendings­nieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missi­o­naire diaconale werker. Deze keer: John en Hermina Burger.

Onze basis­houding is om er vooral te zijn voor zoveel (getrau­ma­ti­seerde) kinderen die aandacht, warmte en liefde nodig hebben. Onze hoop en roeping is om daarmee schapen door Woord en daad te leiden naar de Goede Herder in de schaapskooi.” Dat zeggen John en Hermina Burger vanuit Oeganda.

Oeganda kent de jongste bevolking ter wereld. Ziekte, onder­voeding of gebrek aan medische hulp leidt vaak tot een vroege dood. De meeste gezinnen zijn bovendien ontwricht door gebroken huwelijken en misbruik.

Noah's Ark

Verstoten en verweesde kinderen worden opgevangen door Noah’s Ark Children Ministry Uganda (NACMU). Ze worden er vaak al als baby gebracht. Aan die organi­satie zijn John en Hermina verbonden. John is docent op het voort­gezet onderwijs en Hermina werkt als verpleeg­kundige. “Wij wonen op het terrein tussen 200 kinderen. Als de school op het terrein open is, worden er nog eens 200 leerlingen gehuisvest. Uit de omgeving komen verder nog 200 kinderen het onderwijs volgen.” De kliniek geeft gezond­heidszorg aan iedereen op Noah’s Ark, maar onder­steunt daarnaast de community met zorg- en ondervoedingsprogramma’s. Naast hun dagelijkse werk geven John en Hermina zondagsschool.

Wilt u meer lezen of weten? Op www.sheepfold.nl houdt de familie Burger een blog bij.

Print Friendly, PDF & Email