Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

mdw’er in de schijnwerper: Margot de Greef

Elke Zendings­nieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missi­o­naire diaconale werker. Deze keer: Margot de Greef. Ze werkt op Haïti voor de organi­satie Church World Service (CWS) Op dit moment is ze om gezond­heids­re­denen in Nederland.

Via haar nieuws­brieven houdt zij haar achterban regel­matig op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Wij lezen mee met haar brieven waarin zij schrijft over de aardbeving, het geweld en de moord­aanslag op de president.

 

wapengeweld

Er heerst geweld en soms zit Margot midden in dat geweld, getuige haar bericht van 20 juni jl.:

De dominee was net een huwelijk aan het afkon­digen toen er een schot klonk. Een schot? Hoor ik dat goed? Er klinkt nog een schot, en nog een, en nog een. Ik heb het dus toch goed gehoord. De dominee gaat onver­stoorbaar verder.(…) Voordat er gepreekt wordt, licht de dominee ons in. Er staan mannen met grote wapens op straat. (…) Hij verzoekt ons om vooral niet het kerkgebouw te verlaten. Deson­danks is de dienst verdacht snel voorbij vandaag. Als we aan het einde van de dienst de banken verlaten, worden er aanwij­zingen gegeven. Mensen die van deze kant komen kunnen naar huis, mensen die van die kant komen nog niet. Ik kwam van ‘die kant’. (…) We zagen dat er inmiddels weer verkeer was. Auto’s en motoren reden ongestoord de weg door. Ik liep naar de auto. Voordat ik de auto startte, zag ik dat ik een veilig­heids­be­richt had ontvangen: vermijd Laboule 12. Dat is wat lastig als je er al bent. (.…)Toen ik thuis was, belde ik een paar andere gemeen­te­leden. Ook zij waren veilig thuis­ge­komen, gelukkig.

 

moordaanslag op de president

Behalve het ‘gewone’ geweld is er ook politiek geweld  en dat raakt niet alleen het arme land, maar ook de hulpver­leners die er bezig zijn:

Rond 1 uur ’s nachts is president Jovenel Moïse vermoord in zijn eigen huis te Pelerin 5. Gebroken arm en been, 12 schot­wonden. Zijn vrouw raakte gewond, door drie schoten. Twee van hun kinderen die eveneens in huis waren, zijn gespaard gebleven. Vreemd genoeg is er geen enkele bewaker gewond geraakt. Een buiten­lands commando heeft de presi­den­tiële woning aange­vallen, roepend dat ze van Drug Enfor­cement Admini­stration waren, oftewel drugs controle. (…) Ons kantoor is tot nader order gesloten en iedereen blijft thuis. Ontzet, ontdaan, ongelooflijk, verschrik­kelijk. Dit hadden we niet verwacht of aan zien komen. (…) Elke keer als we denken dat we ons in een dieptepunt bevinden, blijkt het toch nog erger te kunnen. Dat klinkt op de radio, mijn collega’s zeggen het, ik denk het.

 

aardbeving

Margot is op dit moment in Nederland. maar Haïti laat haar niet los. Ze schrijft:

14 augustus 2021. Een aardbeving in Haïti, 7.2 op de schaal van Richter. (…) Weer doden, weer mensen onder het puin vandaan halen, weer verwoesting en vernieling. Een land zonder overheid. Geblok­keerde wegen. Ingestorte huizen, gebarsten water­re­ser­voirs. Gewonden, doden. Rotsachtige gebieden waarin stenen verplaatst worden door de bevingen en naschokken. Ik heb geen woorden. Een dag voor de aardbeving ben ik zelf in Nederland aange­komen. (…) Na een maand in een ziekenhuis in Haïti doorge­bracht te hebben, ben ik gerepa­trieerd naar Nederland voor verdere behan­deling. Dus ook mijn eigen wereld staat momenteel op zijn kop. Een dag later de aardbeving, nu tropische storm Grace. (.…) 

Een lichtpunt in dit alles: de huizen en scholen (foto) die Church World Service bouwde na orkaan Matthew, hebben de aardbeving zonder problemen weerstaan. Daar doen we het voor. Mensen beschermen. En nu als toevluchtsoord dienen. Te midden van deze moeilijke tijd, die volgt op een aaneen­scha­keling van ellende die Haïti over zich heen krijgt, houd ik 1 Thessa­loni­cenzen 5: 16-18 voor ogen: ’Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’

helpt u mee?

Partner­or­ga­ni­saties van diaconaat CGK willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: onder de meest getroffen Haïtianen. Helpen met huisvesting, voedsel en medische zorg. Zo brengen zij hoop waar mensen versla­genheid voelen. Helpt u mee? www.cgk.nl/noodhulp-haiti.

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl