Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

mdw'ers in de schijnwerper: René en Lydia van den Berg

Elke zendings­nieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missi­o­naire diaconale werker. Deze keer: René en Lydia van den Berg, die in Papoea-Nieuw-Guinea werken.
Via hun nieuws­brieven houden zij hun achterban regel­matig op de hoogte van wat er zoal gebeurt en wij lezen nu mee via de laatste nieuwsbrief.

René en Lydia van den Berg werden in 1983 lid van Wycliffe Bijbel­ver­talers Nederland. Dit jaar bestaan Wycliffe Bijbel­ver­talers 50 jaar. Wie dat wil meevieren, verwijzen we naar de website van Wycliffe Bijbel­ver­talers Nederland. Op 27 juni is er ’s avonds een viering via een livestream te volgen. Voor infor­matie hierover zie www.wycliffe.nl/jubileum.
Voor zover wij dat kunnen nagaan, waren René en Lydia in 1983 de eerste chris­telijk-gerefor­meerden bij Wycliffe. Later volgden er nog meer uit onze kerken.

René en Lydia kregen in maart alle vrijheid van zowel Wycliffe Bijbel­ver­talers als van hun veldor­ga­ni­satie in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) om terug te keren naar Nederland. Ze besloten echter om op hun post te blijven, en drie maanden later voelt dat nog steeds als de juiste beslissing. Hoewel PNG een klein aantal beves­tigde COVID-19-gevallen heeft gezien, is er voor zover bekend niemand overleden aan de ziekte. Wel blijken verrassend veel Papoea-Nieuw-Guineeërs antistoffen tegen het virus in hun lichaam te hebben, en dat wordt momenteel verder uitgezocht.

Door alle isola­tie­maat­re­gelen konden een aantal van de activi­teiten die René en Lydia in de agenda hadden staan niet doorgaan. Dat bleek een mooie gelegenheid om taalkundig werk op te pakken dat al lang was blijven liggen en nu eindelijk afgerond kon worden. Daarnaast begeleidt René nog steeds diverse collega's bij de analyse van de talen waarin zij bijbel­ver­taalwerk doen. Dit is heel boeiend werk en helpt om de kwaliteit van die Bijbel­ver­ta­lingen te verbeteren.

Op dinsdag­middag heb ik een consul­ta­tie­sessie met een jonge Ameri­kaanse collega die als Bijbel­ver­taler bezig is op een van de eilanden van PNG. Hij gaat een master in taalkunde doen in Engeland, en ik begeleid hem bij z’n scriptie. We spreken over bezit­te­lijke voornaam­woorden en betrek­ke­lijke bijzinnen, zaken die in het Mamusi ingewikkeld liggen en die ook heel relevant zijn voor Bijbel­ver­taalwerk. Het is altijd boeiend om weer naar een nieuwe taal te kijken.

Op woens­dag­ochtend ga ik om half acht naar de markt, die nu nog maar één keer per week wordt gehouden. Zoals jullie kunnen zien op de foto is afstand bewaren ook hier het devies. Maar heerlijk dat er nog altijd zo’n overvloed aan groente en fruit is: bananen, wortels, broccoli, bonen, aardbeien, ananassen, prei, paprika’s, gewone en zoete aardappels. En alles vers en onbespoten!

Sinds een paar weken staat er een nieuw (tweede­hands) elektro­nisch orgel in de grote ontmoe­tings­ruimte op ons centrum, dat vorig jaar vanuit Nederland verscheept is. Later op woens­dag­ochtend probeer ik met een paar technische mensen de geluids­in­stal­latie in orde te krijgen, zodat er in de zondagse diensten goed op te spelen en naar te luisteren is. Er blijkt nog een extra apparaatje nodig te zijn. Dat weet iemand te vinden, en zowaar: daar galmen Bach, Franck en Zwart door Ukarumpa! Terwijl ik nog even doorspeel, denk ik ook al na over de preek over Psalm 87, die ik hier op Pinkster­zondag mag houden.

Op donder­dag­ochtend hebben we het maande­lijkse uur van gebed met het hele centrum. Dat gebeurt nu telkens buiten, vandaag op het sportveld van de middelbare school. Op bijgaande foto zit Lydia achteraan in de oranje camping­stoel (en ik zat op de klapstoel daarnaast). Wat is het prachtig om onder de open hemel te zingen, in de momenten van stilte de vogels te horen, en de nood van ons centrum en van de wereld bij onze Hemelse Vader te brengen.

Zie ook www.cgk.nl/project/missionaire-diaconale-werkers.

Print Friendly, PDF & Email