Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

mentoraat jonge predi­kanten

De procedure hoe jonge predi­kanten een mentor wordt toege­wezen staat op de website.

De Generale Synode 2013 besloot een verplicht mentoraat in te stellen voor pas begin­nende predi­kanten voor de duur van twee jaar. De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij Steunpunt Kerkenwerk Zwolle.

Voorheen was de classis verant­woor­delijk voor het toewijzen van een mentor. In de nieuwe werkwijze ligt de verant­woor­de­lijkheid voor het benoemen van een mentor voor een pas begin­nende predikant, niet meer bij de classis, maar bij Steunpunt Kerkenwerk.

Meer infor­matie en handreiking op onze website

Print Friendly, PDF & Email