Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Micha Zondag 2020 ‘Delen in vrijheid’

Micha Nederland nodigt kerken uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. 

Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,’ aldus Annemarthe Westerbeek, ‘maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig in onze dagelijkse keuzes. Nog steeds laten we anderen schaam­teloos het zware werk voor ons doen onder onmen­se­lijke omstan­dig­heden. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus’ woorden ‘Heb je naaste lief als jezelf’? We weten dat er geen simpele antwoorden zijn, maar juist daarom vinden we het hoog tijd voor openhartige bezinning.’ 

Wereldwijd doen duizenden kerken mee aan de Micha Zondag - de jaarlijkse thema­zondag die gekoppeld is aan Wereldar­moe­dedag. Geïnspi­reerd door Micha 6:8 gaan chris­tenen samen aan de slag met thema’s rond sociale en ecolo­gische gerech­tigheid. Ieder jaar haken nieuwe kerken aan. Micha Nederland organi­seert de thema­zondag vanuit de visie dat God kerken en chris­tenen wil gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.  

We hebben begin dit jaar gekozen voor het thema ‘Delen in vrijheid’, licht Westerbeek toe, ‘omdat moderne slavernij en uitbuiting een grote vorm van wereldwijd onrecht zijn, waar wij in Nederland bewust of onbewust onderdeel van uitmaken. Ik denk dat we ons inmiddels door de #black­li­ves­matter-beweging meer dan ooit bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van struc­turen die op onrecht en ongelijkheid gebouwd zijn. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je op zoek gaan naar nieuwe wegen die rechtdoen aan iedereen. Veel van de organi­saties in het Micha Netwerk, komen moderne slavernij tegen in de landen waar ze werken. Met de inbreng van hun expertise hebben we toegan­kelijk materiaal ontwikkeld waarmee kerken aan de slag kunnen gaan.’

Kerken­pakket  
Het Micha Zondag-pakket bestaat uit onder meer preek­schetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. In de preek­schetsen staat Lucas 4:18-19 centraal, waar Jezus zegt dat Hij gekomen is om aan armen het goede nieuws te brengen en om onder­drukten hun vrijheid te geven.

Het kerken­pakket is gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een wille­keurige andere zondag in het jaar gebruikt kan worden. Ook met de omstan­dig­heden wegens corona is rekening gehouden. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl