Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

migranten en de kerk: kansen en knelpunten

- een inspi­re­rende online zomer­school voor predi­kanten en voorgangers -

Toege­nomen migratie brengt voor de kerk spannende vragen mee:

  • Waarom zou je contact leggen met mensen met een migra­tie­ach­ter­grond en hoe kun je dat doen?
  • Lukt het om samen kerk te zijn met christenmigranten?
  • Wat levert het op?
  • Waar liggen de kansen en knelpunten?
  • Hoe ga je om met weerstanden in jezelf en je gemeente?’

Aan het begin van de zomer­va­kantie bieden organi­saties die samen­werken op het gebied van kerk & migranten (St. Gave, Protes­tantse Kerk in Nederland, St. Geloofs­in­bur­gering, Inter­cul­tural Church Plants, Inter­cul­tural Impact, St. Evangelie & Moslims) een zomer­school aan voor predi­kanten en voorgangers waarin deze vragen besproken worden.

De tweedaagse is te volgen via Zoom. De ingre­di­ënten: inspi­re­rende verhalen over best practices, een verdie­pende theolo­gische bijdrage, een panel­ge­sprek met Prof. Mechteld Jansen (rector van de PThU), ds. Guisèle van Berkel (Zevende Dag Adven­tisten) en voorganger Farsid Seyed­mehdi (Iraanse gemeente). En verder zijn er workshops, o.a. over het Neder­landse asiel­beleid en multi­cul­turele commu­ni­catie, handvatten om aan de slag te gaan en natuurlijk is er ruimte voor gesprek en uitwisseling.

Datum: ma 12 en di 13 juli 2021 van 9.00 - 12.00 uur.

Max. 40 deelnemers. Bij voldoende interesse herhaling op do 12 en vr 13 augustus 2021

Kosten: 10 euro. Aanmelden kan via deze link: https://www.gave.nl/zomerschool

Eerst meer infor­matie? Mail naar: esther@geloofsinburgering.nl.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl