ICF Rotterdam wil graag de vele Polen in Rotterdam-Zuid bereiken met het Evangelie en komt graag in contact met kerken of personen die zich ook hiervoor geroepen of erbij betrokken weten. Samen kunnen we bidden en werken aan een missi­onair initi­atief onder Polen.

Kennis, ervaring en advies kunnen we via contacten in Krakau inwinnen.

Denk je iets te kunnen betekenen? Neem dan contact op met ds. Peter L.D. Visser, missi­onair consulent: p.visser@cgk.nl.