Missi­onair kerk-zijn kan op heel veel verschil­lende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw gemeente? En hoe denken de mensen in uw kerk eigenlijk over missi­onair zijn? Een Missie­Meter geeft het antwoord.

De Missie­Meter is een praktisch meetin­strument voor kerken­raden en gemeen­te­teams die missi­onair bezig (willen) zijn.

Een hulpmiddel dus om:
  • te peilen hoe missi­onair uw gemeente is
  • te helpen bij het bepalen van missi­o­naire richting: waar zit onze kracht en wat verlangen wij als gemeente?
Deze gemeen­tescan is bovendien een goed instrument om te gebruiken als u overweegt met een gemeen­teteam in te stromen in het missi­onair leertraject van onze kerken. Meer infor­matie: www.cgk.nl/missiemeter Vraag de CGK Missie­Meter aan bij het missi­onair team op het Diensten­bureau: evangelisatie@cgk.nl