Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

missionair jaarverslag 21|22 gepubliceerd

Deputaten evange­li­satie heeft het sociaal jaarverslag over 2021/2022 gepubli­ceerd. In dankbaarheid kijken we terug op de vele initi­a­tieven waar we bij betrokken waren.

'In een tijd van toene­mende kerkver­lating en voort­schrij­dende secula­ri­satie is het een geweldige stimulans om te zien dat het werk van God 'gewoon' doorgaat,' schrijft voorzitter ds. Rein den Hertog. Het verslag staat vol bemoe­di­gende voorbeelden hoe Gods missie mensen in beweging brengt.

Natuurlijk zijn er ook activi­teiten die niet of nog niet 'de explosie van vreugde over het Evangelie' opleverde waarop we hoopten. Dat prikkelt om te blijven zoeken naar mogelijk­heden en kansen. Namens het hele team schrijft ds. Peter L.D. Visser: 'Als missi­onair consu­lenten hopen en bidden we dat we van betekenis mogen zijn voor de kerken. Door in de kerken het te hebben over deze vreugde.'

Download hieronder het jaarverslag of blader door de online versie.

Print Friendly, PDF & Email