Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

missionair kerk-zijn

Alleen wie voor de Joden schreeuwt, mag ook Grego­riaans zingen’.

Ds. Niels den Hertog schreef een column voor de CGJO die we graag overnemen.

De boodschap van de Bijbel gaat over heel ons leven en niet alleen over de zondag, dat begrijpen we allemaal. In de geboden heeft de Here God het niet alleen over die ene dag die aan Hem gewijd is, maar heeft hij het uitvoerig over de manier waarop wij mensen samen­leven. Het gaat over onze woorden, onze omgang met de naaste, onze relatie en ons bezit. En wie verder leest, merkt keer op keer dat de Here God een schepping wil waar het er eerlijk en barmhartig aan toegaat; hoe vaak gaat het niet over wezen, weduwen en vreem­de­lingen? 

 
Daarom kijkt de kerk ook breed: het gaat haar er niet alleen om dat mensen de Here God leren kennen en liefhebben. Zij wil ook dat in de horizontale verhou­dingen dingen veran­deren. Een Duitse dominee (Bonhoeffer is zijn naam) heeft tijdens de Tweede Wereld­oorlog gezegd: ‘Alleen wie voor de Joden schreeuwt mag ook Grego­riaans zingen’.
Grego­riaans is van die klassieke muziek die vaak in kloosters gezongen wordt. Hij maakt het met die woorden heel duidelijk: de kerk dient scherp om zich heen te kijken en onrecht te benoemen en aan de orde te stellen, zodat mensen echte hulp krijgen. Als het goed is, merken armen, kanslozen, eenzamen en andere zwakkeren in de samen­leving dat er een kerk in de buurt staat. Ook dat is missi­onair kerk-zijn!
Print Friendly, PDF & Email