Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

missionair-zijn in Utrecht, Gelderland, Overijssel of Drenthe?

Woon je in Utrecht, Gelderland, Overijssel of Drenthe? Dan wil jij misschien met een team van je gemeente meewerken aan vraagaanGod.nl!
Dit platform wordt mede-gedragen door de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en is een waardevol middel om in contact te komen met mensen die God zoeken.

Ds. Peter Roosendaal (Lelystad) begon ruim een jaar geleden, samen met initi­a­tief­nemer Bob Salm, een pilot namens onze kerken. Teams uit de CGK van Dokkum, Gouda, Leiden en Maastricht haakten aan. Per jaar worden door hen zo’n 1.000 (levens)vragen beant­woord. Er zijn op dit moment zo’n 40 mensen die de vragen beant­woorden, ieder gemiddeld 1 per week.

 

levensvragen

VraagaanGod.nl is een inter­ker­kelijk project, dat mensen uitdaagt om een levens­vraag te stellen. Het is een online manier van missi­onair-zijn: niet er zelf op uitgaan om de boodschap te verkon­digen, maar in je antwoord aansluiten bij de vragen die mensen hebben. Als zij hun persoon­lijke vraag stellen, betekent dat dat ze ook open staan voor de chris­te­lijke antwoorden. De website en het mailadres bereiken vooral mensen die niet of nauwe­lijks iets weten van het chris­telijk geloof en die ook nooit beseft hebben dat in de Bijbel zoveel antwoorden te vinden zijn. Mensen stellen er heel persoon­lijke vragen, over bijvoor­beeld huwelijk, werk, lijden en schaamte. Er is niemand die ik deze vraag durf of kan stellen, maar stel dat er een God is, wat zou Hij dan zeggen?

een antwoord van God Zelf? Is dat niet een beetje aanma­tigend?
Nee, in elk antwoord maken de teams duidelijk dat zij de vraag van de vragen­steller voorleggen aan God en dat zij op basis van Gods Woord, de Bijbel, de e-mail beant­woorden. Een vraag­steller krijgt ook de mogelijkheid om voorbede te vragen. Dat verzoek wordt dan doorge­stuurd naar gebed@vraagaanGod.nl. Zo kunnen de chris­te­lijke teams het onderwerp meenemen in hun gebed.

waarom zou je meedoen?
Onze kerken zitten iedere week vol met mensen die getraind worden in het vinden van antwoorden bij God. Toch vindt de gemid­delde christen het lastig die kennis te delen met de mensen om zich heen.

Het platform vraagaanGod.nl maakt ook voor hen de drempel laag: ze krijgen niet-chris­tenen met levens­vragen via de online weg aange­reikt! De uitdaging die we bij een christen neerleggen is: wil jij 1x per week een vraag beant­woorden van een zoeker? Daar heb je dan 7 dagen de tijd voor om het antwoord ook daadwer­kelijk te versturen. In die tijd kan je jouw antwoord bespreken met je team, dus je staat er niet alleen voor. Doordat je met een groep werkt, kun je elkaar bemoe­digen, scherp houden en ook de vragen delen met mede-christenen.

We zoeken naar mensen die een levende relatie met God hebben en die de Bijbel als onfeilbaar Woord van God zien.

hoe werkt een gemeen­teteam?
De vragen worden door een landelijk team toege­wezen per regio. Daardoor kunnen de vragen­stellers na het antwoord in hun eigen buurt worden doorver­wezen naar een kerk of chris­te­lijke cursus. Er zijn ook al enkele vervolg­tra­jecten gestart met een Alpha-cursus.

In zo’n regio geeft een gemeen­teteam uit dezelfde regio (ideale samen­stelling: 5 beant­woorders, 1 redacteur en 1 planner) antwoord op de vragen.

 

doe je mee?

Op dit moment is er dus vooral behoefte aan nieuwe teams uit Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe.

VraagaanGod.nl is een tool die prima geschikt is voor gemeenten die moeite hebben met het leggen van relaties met mensen die geloofs­vragen hebben. Er zijn voor deelne­mende gemeenten wel kosten verbonden aan deze webtool. Maar deze manier van werken verge­mak­ke­lijkt het leggen van contact met zoekers aanzienlijk en komt daarmee tegemoet aan de verle­genheid waarvan soms sprake is in de kerk.

Meer infor­matie en je team aanmelden:

Stuur een mail naar bob@vraagaanGod.nl. Van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl